Pelno ataskaita

2016 m. pelno (nuostolio) ataskaita pateikta prie audito ataskaitos

2015 m. sutrumpinta pelno(nuostolio) ataskaita

2014 m. Pelno (nuostolio) ataskaita Pelno nuostoliu ataskaita2014

2013 sutrumpinta P(N)A forma

Komentavimo galimybė išjungta.