Pereiti prie turinio

Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais 2019 m.

Pareigų pavadinimas  Darbuotojų skaičius   I ketvirtis   II ketvirtis  III ketvirtis  IV ketvirtis

Vadovas                                    1                   1965,00

Administracija                         3                    1223,67

Darbuotojai                              6                     819,75

Pirtininkai (dirba nepilną       2                     271,00
darbo savaitę)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais 2018 m.

Pareigų pavadinimas  Darbuotojų skaičius   I ketvirtis   II ketvirtis  III ketvirtis  IV ketvirtis

Vadovas                                    1                   1325,00       1457,50     1523,75     1523,75

Administracija                         3                      941,89         941,89       948,79      948,79

Darbuotojai                              5                    633,92          581,56       620,26      690,88

Pirtininkai (dirba nepilną       2                     325,00          325,00       203,66      222,25
darbo savaitę)