Šilumos kaina

2016-11-24 priimtas Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-357 „Dėl UAB „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“.  SPRENDIMAS .
1. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,94 ct/kWh
2. Kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000)
čia Tkuro – biokuro kaina, Eur/tne

Šilumos kainos skaičiavimas 2017 m. gegužės mėnesiui (sudaryta 2017-04-24):
1. Šilumos kaina 4,94 + 1,11 = 6,05 ct/kWh
1.1. Šilumos kainos pastovioji dedamoji - 4,94 ct/kWh,
1.2. Šilumos kainos kintamoji dedamoji, apskaičiuota pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000) = 1,11 ct/kWh
Tkuro (kuro įsigijimo kaina su transportavimu) – 88,11 Eur/tne

Šilumos kainos skaičiavimas 2017 m. balandžio mėnesiui (sudaryta 2017-03-20):
1. Šilumos kaina 4,94 + 1,12 = 6,06 ct/kWh
1.1. Šilumos kainos pastovioji dedamoji - 4,94 ct/kWh,
1.2. Šilumos kainos kintamoji dedamoji, apskaičiuota pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000) = 1,12 ct/kWh
Tkuro (kuro įsigijimo kaina su transportavimu) – 89,02 Eur/tne

Šilumos kainos skaičiavimas 2017 m. kovo mėnesiui (sudaryta 2017-02-23):
1. Šilumos kaina 4,94 + 1,09 = 6,03 ct/kWh
1.1. Šilumos kainos pastovioji dedamoji - 4,94 ct/kWh,
1.2. Šilumos kainos kintamoji dedamoji, apskaičiuota pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000) = 1,09 ct/kWh
Tkuro (kuro įsigijimo kaina su transportavimu) – 85,72 Eur/tne

Šilumos kainos skaičiavimas 2017 m. vasario mėnesiui (sudaryta 2017-01-23):
1. Šilumos kaina 4,94 + 1,10 = 6,04 ct/kWh
1.1. Šilumos kainos pastovioji dedamoji - 4,94 ct/kWh,
1.2. Šilumos kainos kintamoji dedamoji, apskaičiuota pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000) = 1,10 ct/kWh
Tkuro (kuro įsigijimo kaina su transportavimu) – 86,16 Eur/tne

Šilumos kainos skaičiavimas 2017 m. sausio mėnesiui (sudaryta 2016-12-20):
1. Šilumos kaina 4,94 + 1,11 = 6,05 ct/kWh
1.1. Šilumos kainos pastovioji dedamoji - 4,94 ct/kWh,
1.2. Šilumos kainos kintamoji dedamoji, apskaičiuota pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000) = 1,11 ct/kWh
Tkuro (kuro įsigijimo kaina su transportavimu) – 87,96 Eur/tne

Šilumos kainos skaičiavimas 2016 m. gruodžio mėnesiui (sudaryta 2016-11-25):
1. Šilumos kaina 4,94 + 1,08 = 6,02 ct/kWh
1.1. Šilumos kainos pastovioji dedamoji – 4,94 ct/kWh,
1.2. Šilumos kainos kintamoji dedamoji, apskaičiuota pagal formulę:
THG,KD = 0,23 + (241 x Tkuro)/(2,4 x 10000) = 1,08 ct/kWh
Tkuro (kuro įsigijimo kaina su transportavimu) – 84,94 Eur/tne


Kelmės rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-302 nustatė UAB „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 4,57 + TKD    dedamąsias 2016 metams :

1.1.  vienanarės kainos pastoviąją dedamąją- 4,57 ct/kWh be PVM;

1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TKD.

Vienanarės kainos kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:
KD = 0,31 + (240 x Tkuro)/(2,177 x 10000)

čia:
Tkuro – biokuro kaina, Eur/tne

Nustatytos šilumos kainų dedamosios įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 dienos ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, keičiantis kuro kainoms.

Komentavimo galimybė išjungta.